Box

Contenidor de reciclatge de residus sòlids de diferents formats i capacitats. La seva forma, simple abstracció d’una caixa oberta, facilita la introducció de residus. El color del seu interior i la simplicitat dels seus pictogrames, identifiquen clarament la tipologia dels residus que contenen. Un senzill exercici formal que converteix la plasticitat iconogràfica d’una caixa de cartró, en un funcional contenidor de residus.

Els diferents formats, quadrats i rectangulars, de 30, 65 i 100 litres de capacitat i l’adaptabilitat i mobilitat de la part superior de la paperera permeten multitud de combinacions i la formació d’illes de reciclatge. Fabricat en planxa d’acer, pintat de color antracita el seu exterior i del color identificador del residu, el seu interior.

Box

Box

www.vilagrasa.com