Havent detectat una problemàtica narrativa i de format a l’exposició “Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural” del Museu del Disseny de Barcelona, i amb la voluntat de contrastar i documentar la informació existent respecte als objectes exposats, aquest treball planteja uns apunts que serveixin com a guia per a poder realitzar una visita alternativa a l’exposició, a partir de la contextualització d’alguns dels seus objectes i l’elaboració d’un nou discurs narratiu.

www.inventari.cat